Hotline: 0904568069 - 0981058326

Hướng dẫn tải và cài đặt The Doctor Whovian Resource Pack

The Doctor Whovian Resource Pack cho phiên bản cập nhật Minecraft Frostburn có thêm các khối mới và một số âm thanh mới.

The Doctor Whovian Pack Preview

The-doctor-whovian-packThe-doctor-whovian-pack-1The-doctor-whovian-pack-2The-doctor-whovian-pack-3The-doctor-whovian-pack-4The-doctor-whovian-pack-5The-doctor-whovian-pack-6The-doctor-whovian-pack-6The-doctor-whovian-pack-7The-doctor-whovian-pack-8The-doctor-whovian-pack-9

Cách cài đặt The Doctor Whovian Resource Pack

  • Đảm bảo Minecraft của bạn được cập nhật lên 1.6 hoặc cao hơn
  • Tải xuống The Doctor Whovian Resource Pack và đặt nó ở đâu đó dễ dàng truy cập (Máy tính để bàn)
  • Mở minecraft của bạn từ Run>% appdata%> minecraft
  • Mở thư mục Resource Pack bên trong minecraft
  • Sau đó, chỉ cần kéo và Resource Pack của bạn vào thư mục The Doctor Whovian Resource Pack này
  • Đóng tất cả mọi thứ và tận hưởng!

Download links for The Doctor Whovian Resource Pack

http://www.files.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1405578677

Bạn có muốn xem đồ chơi về minecraft?

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đồ chơi Minecraft chính hãng
Danh Mục Sản Phẩm
Shopping cart