Hotline: 0904568069 - 0981058326

Hướng dẫn tải và cài đặt MarvelousCraft Resource Pack

Thông tin về MarvelousCraft Resource Pack

MarvelousCraft Resource Pack cho phiên bản cập nhật Minecraft Frostburn có thêm các khối mới và một số âm thanh mới.

Marvelouscraft-resource-pack

MarvelousCraft Resource Pack Screenshots

Marvelouscraft-resource-pack-1Marvelouscraft-resource-pack-2Marvelouscraft-resource-pack-3Marvelouscraft-resource-pack-4

Cách cài đặt MarvelousCraft Resource Pack

  • Tải xuống MarvelousCraft Resource Pack mặc định.
  • Bắt đầu Minecraft sau đó nhấp vào Tùy chọn liên kết trong menu bắt đầu.
  • Nhấp vào Resource Pack trong menu tùy chọn.
  • Trong menu Resource Pack, hãy nhấp vào thư mục Resource Pack mở.
  • Đặt tệp .zip bạn đã tải xuống trong thư mục Resource Pack.

Download links for MarvelousCraft Resource Pack

for Minecraft 1.8.X

Marvelouscraft 1.8 .zip (4shared.com)

Marvelouscraft 1.8 .zip (mega.co.nz)

for Minecraft 1.9.4 and 1.10.2

Marvelouscraft 1.9 .zip (23.2MB)

Mirror

Bạn có muốn xem đồ chơi về minecraft?

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đồ chơi Minecraft chính hãng
Danh Mục Sản Phẩm
Shopping cart