Hotline: 0904568069 - 0981058326

Hướng dẫn tải và cài đặt The Element Animation Villager Sounds Resource Pack

The Element Animation Villager Sounds Resource Pack

The Element Animation Villager Sounds Resource Pack cho phiên bản cập nhật Minecraft Frostburn có thêm các khối mới và một số âm thanh mới.

Ảnh chụp màn hình:

Villager-Sound-Pack

The Element Animation Villager Sounds Pack Video Review

Cách cài đặt The Element Animation Villager Sounds Resource Pack

  1. Tải xuống resource pack, bạn sẽ nhận được tệp .zip.v
  2. Mở thư mục mà bạn đã tải xuống.
  3. Sao chép tệp .zip.
  4. Mở Minecraft.
  5. Nhấp vào “Options”, sau đó là “Resource Packs”.
  6. Chọn thư mục “Open resource pack folder”.
  7. Paste tệp vào thư mục resource folder trong Minecraft.
  8. Quay trở lại Minecraft, resource pack bây giờ sẽ được liệt kê và bạn có thể kích hoạt nó bằng cách chọn nó và nhấn vào Done.

Download links for The Element Animation Villager Sounds Resource Pack

http://adf.ly/6216564/element-animation-resource-pack

Bạn có thể xem thêm các đồ chơi về Minecraft tại đây!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đồ chơi Minecraft chính hãng
Danh Mục Sản Phẩm
Shopping cart