Hotline: 0904568069 - 0981058326

Hướng dẫn tải và cài đặt OmniJar’s Realistic Resource Pack

OmniJar’s Realistic Resource Pack

OmniJar’s Realistic Resource Pack cho Minecraft là một gói nhằm mục đích làm cho Minecraft trông cực kỳ thực tế, bằng cách sử dụng kết cấu hình ảnh thực tế ở nhiều độ phân giải khác nhau từ 64x đến 512x. Hiện tại, OmniJar’s Realistic là một công việc đang tiến triển. GUI vật phẩm và một số khối chưa hoàn thành và một số kết cấu hoặc hiệu ứng có thể thay đổi trong tương lai. Cho đến nay trong sự phát triển của gói này, tác giả đã tập trung vào việc xây dựng và trang trí các khối. Vì vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đây sẽ là lý tưởng cho các ảnh chụp màn hình của các bản dựng, nhưng không quá nhiều trò chơi.

OmniJars-Realistic-Resource-Pack

Ảnh chụp màn hình:

OmniJars-Realistic-Resource-Pack-1OmniJars-Realistic-Resource-Pack-2OmniJars-Realistic-Resource-Pack-3OmniJars-Realistic-Resource-Pack-4OmniJars-Realistic-Resource-Pack-5OmniJars-Realistic-Resource-Pack-6OmniJars-Realistic-Resource-Pack-7OmniJars-Realistic-Resource-Pack-8OmniJars-Realistic-Resource-Pack-9OmniJars-Realistic-Resource-Pack-10OmniJars-Realistic-Resource-Pack-11OmniJars-Realistic-Resource-Pack-12OmniJars-Realistic-Resource-Pack-13OmniJars-Realistic-Resource-Pack-14OmniJars-Realistic-Resource-Pack-15

Cách cài đặt OmniJar’s Realistic Resource Pack

  1. Tải xuống resource pack, bạn sẽ nhận được tệp .zip.v
  2. Mở thư mục mà bạn đã tải xuống.
  3. Sao chép tệp .zip.
  4. Mở Minecraft.
  5. Nhấp vào “Options”, sau đó là “Resource Packs”.
  6. Chọn thư mục “Open resource pack folder”.
  7. Paste tệp vào thư mục resource folder trong Minecraft.
  8. Quay trở lại Minecraft, resource pack bây giờ sẽ được liệt kê và bạn có thể kích hoạt nó bằng cách chọn nó và nhấn vào Done.

OmniJar’s Realistic Resource Pack 1.14.4/1.13.2 Download Links:

for Minecraft 1.14.4/1.13.2

Download from OmniJar’s Realistic Resource Pack Official Website

Bạn có thể xem thêm các đồ chơi về Minecraft tại đây!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đồ chơi Minecraft chính hãng
Danh Mục Sản Phẩm
Shopping cart