Hotline: 0904568069 - 0981058326

Hướng dẫn tải và cài đặt Lazuli Plains 3D Models Resource Pack

Lazuli Plains 3D Models Resource Pack

Lazuli Plains 3D Models Resource Pack được làm từ đầu, với kết cấu 256 pixel. Lazuli Plains HD là một Resource Pack sáng tạo tùy chỉnh đẹp có thể được sử dụng cho các công cụ sáng tạo tốt. Với kết cấu của len là tốt, màu sắc của nó đến kết cấu của Harden Clay đóng một vai trò khác nhau của các khối khác nhau, đặc biệt là kết cấu đường. Và nó ở đây cho bạn ngày hôm nay để sử dụng cho các dự án của bạn.

Lazuli-plains-3d-models-resource-pack

Lazuli Plains 3D Models Resource Pack Screenshots

Lazuli-plains-3d-models-resource-pack-1

Lazuli-plains-3d-models-resource-pack-2

Lazuli-plains-3d-models-resource-pack-3

Lazuli-plains-3d-models-resource-pack-4

Lazuli-plains-3d-models-resource-pack-5

Cách cài đặt Lazuli Plains 3D Models Resource Pack

  • Download the Resource Pack.
  • Mở Minecraft, và chọn Options->Resource Packs->Open Resource Packs Folder.
  • Past tệp zip file mà bạn downloaded vào Open Resource Packs Folder..
  • Chọn pack, vậy là bạn đã xong.

Download links for Lazuli Plains 3D Models Resource Pack:

for Minecraft 1.8.X:

http://addons-origin.cursecdn.com/files/2290/840/[256x]%20Lazuli%20Plains%20HD%20Texture%20Pack%20[v1.8.06].zip

[1.8] Lazuli Plains Pack (Mirror 1)

[1.8] Lazuli Plains Pack (Mirror 2)

for Minecraft 1.9.X:

http://addons-origin.cursecdn.com/files/2285/621/[256x]%20Lazuli%20Plains%20HD%20Texture%20Pack.zip

http://www.files.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1460300364

Bạn có thể xem thêm các đồ chơi Minecraft tại đây!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đồ chơi Minecraft chính hãng
Danh Mục Sản Phẩm
Shopping cart