Hotline: 0904568069 - 0981058326

Hướng dẫn tải và cài đặt Equanimity Resource Pack

Equanimity Resource Pack

Equanimity Resource Pack cho Minecraft được biết là có một số kết cấu nước tốt nhất. Gói tài nguyên này chứa một số kết cấu tốt nhất trong khi vẫn duy trì bản chất là Độ phân giải 32 × 32. Tác giả chỉ dành một tháng để tạo Gói, làm việc trung bình khoảng 1 giờ mỗi ngày. Equanimity không chỉ là một Gói tài nguyên khác có kết cấu tốt đẹp của nước; nó phục vụ như một nguồn cảm hứng cho tất cả những người sáng tạo khác muốn tạo Gói tài nguyên của họ. Mặc dù là Gói một tháng, Equanimity đã cập nhật kết cấu cho mọi khối và đối tượng trong trò chơi.

Equanimity-Resource-Pack

Ảnh chụp màn hình:

Equanimity-Resource-Pack-1Equanimity-Resource-Pack-2Equanimity-Resource-Pack-3Equanimity-Resource-Pack-4Equanimity-Resource-Pack-5Equanimity-Resource-Pack-6Equanimity-Resource-Pack-7Equanimity-Resource-Pack-8Equanimity-Resource-Pack-9

Cách cài đặt Equanimity Resource Pack

  1. Tải xuống resource pack, bạn sẽ nhận được tệp .zip.v
  2. Mở thư mục mà bạn đã tải xuống.
  3. Sao chép tệp .zip.
  4. Mở Minecraft.
  5. Nhấp vào “Options”, sau đó là “Resource Packs”.
  6. Chọn thư mục “Open resource pack folder”.
  7. Paste tệp vào thư mục resource folder trong Minecraft.
  8. Quay trở lại Minecraft, resource pack bây giờ sẽ được liệt kê và bạn có thể kích hoạt nó bằng cách chọn nó và nhấn vào Done.

Equanimity Resource Pack 1.13.2/1.12.2 Download Links:

for Minecraft 1.7.10

Download from Server 1 – Download from Server 2

for Minecraft 1.8.9

Download from Server 1 – Download from Server 2

for Minecraft 1.10.2

Download from Server 1 – Download from Server 2

for Minecraft 1.12.1/1.11.2

Download from Server 1 – Download from Server 2

for Minecraft 1.13.2

Download from Server 1 – Download from Server 2

Bạn có thể xem thêm các đồ chơi về Minecraft tại đây!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đồ chơi Minecraft chính hãng
Danh Mục Sản Phẩm
Shopping cart