Hotline: 0904568069 - 0981058326

Hướng dẫn tải và cài đặt Good Morning Craft Resource Pack

Thông tin về Good Morning Craft Resource Pack

Good Morning Craft Resource Pack là gói kết cấu 16p đơn giản nhưng kỳ quặc, cung cấp một đại tu hoàn chỉnh về kết cấu trên Minecraft mà không mất FPS.

Cách cài đặt Good Morning Craft Resource Pack

Đảm bảo Minecraft của bạn được cập nhật lên 1.6 hoặc cao hơn
Tải xuống gói tài nguyên và đặt nó ở đâu đó dễ dàng truy cập (Máy tính để bàn)
Mở .minecraft của bạn từ Run>% appdata%> .minecraft
Mở thư mục gói tài nguyên bên trong .minecraft
Sau đó, chỉ cần kéo và thả gói tài nguyên của bạn vào thư mục gói tài nguyên này
Đóng tất cả mọi thứ và tận hưởng!

Download links for Good Morning Craft Pack

for Minecraft 1.8.X

http://www.files.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1384514791

http://www.dl4.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1384514806

for Minecraft 1.9.X and 1.10.X

http://www.files.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1464370632

http://www.dl6.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1464345585

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đồ chơi Minecraft chính hãng
Danh Mục Sản Phẩm
Shopping cart