Hotline: 0904568069 - 0981058326

Hướng dẫn tải và cài đặt FPS+ 8x Resource Pack

FPS+ 8x Resource Pack

FPS+ 8x Resource Pack cho Minecraft là một trong những Gói tốt nhất từng được thực hiện khi tăng FPS. Nó không hy sinh cảm giác vani mặc định nhưng bằng cách nào đó làm cho mọi thứ dường như thú vị và xác thực hơn. Thay vì trải nghiệm mờ ảo mà nhiều Gói tăng FPS khác có xu hướng đi kèm, FPS + giúp trò chơi dễ chạy hơn bằng cách thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của nó. Mọi thứ dường như rõ ràng hơn và bằng cách nào đó đáng yêu hơn mặc dù giảm đồ họa tổng thể.

FPS-Resource-Pack

Ảnh chụp màn hình:

FPS-Resource-Pack-1FPS-Resource-Pack-2FPS-Resource-Pack-3FPS-Resource-Pack-4FPS-Resource-Pack-5FPS-Resource-Pack-6

Cách cài đặt FPS+ 8x Resource Pack

  1. Tải xuống resource pack, bạn sẽ nhận được tệp .zip.v
  2. Mở thư mục mà bạn đã tải xuống.
  3. Sao chép tệp .zip.
  4. Mở Minecraft.
  5. Nhấp vào “Options”, sau đó là “Resource Packs”.
  6. Chọn thư mục “Open resource pack folder”.
  7. Paste tệp vào thư mục resource folder trong Minecraft.
  8. Quay trở lại Minecraft, resource pack bây giờ sẽ được liệt kê và bạn có thể kích hoạt nó bằng cách chọn nó và nhấn vào Done.

FPS+ 8x Resource Pack 1.14.4/1.13.2 Download Links:

for Minecraft 1.14.4/1.13.2

Download from Server 1 – Download from Server 2

Bạn có thể xem thêm các đồ chơi về Minecraft tại đây!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đồ chơi Minecraft chính hãng
Danh Mục Sản Phẩm
Shopping cart