Hotline: 0904568069 - 0981058326

Hướng dẫn tải và cài đặt Fortune & Glory Jungle Ruins Resource Pack

Fortune & Glory Jungle Ruins Resource Pack

Fortune & Glory Jungle Ruins Resource Pack cho phiên bản cập nhật Minecraft Frostburn có thêm các khối mới và một số âm thanh mới.

Hình ảnh Fortune & Glory Jungle Ruins Resource Pack:

Fortune-glory-resource-pack-1

Fortune-glory-resource-pack-2

Fortune-glory-resource-pack-3

Fortune-glory-resource-pack-4

Fortune-glory-resource-pack-5

Cách cài đặt Fortune & Glory Jungle Ruins Resource Pack

  1. Tải xuống resource pack, bạn sẽ nhận được tệp .zip.v
  2. Mở thư mục mà bạn đã tải xuống.
  3. Sao chép tệp .zip.
  4. Mở Minecraft.
  5. Nhấp vào “Options”, sau đó là “Resource Packs”.
  6. Chọn thư mục “Open resource pack folder”.
  7. Paste tệp vào thư mục resource folder trong Minecraft.
  8. Quay trở lại Minecraft, resource pack bây giờ sẽ được liệt kê và bạn có thể kích hoạt nó bằng cách chọn nó và nhấn vào Done.

Download links for Fortune & Glory Jungle Ruins Resource Pack:

http://www.dl6.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1433580288 (4.3MB)

http://www.files.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1433533416

Bạn có thể xem thêm các đồ chơi về Minecraft tại đây!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đồ chơi Minecraft chính hãng
Danh Mục Sản Phẩm
Shopping cart